top of page
blanicka6-nathandehart-10.jpg

Předávací protokol

Jednoduše, jasně a přehledně. Tento protokol je velkým pomocníkem při pronájmu nemovitosti. Není třeba si nic pamatovat. Vyplňte protokol a nahrajte fotografie během 5 - 10 minut přímo ve Vašem telefonu nebo tabletu. V protokolu je místo pro všechny podrobnosti ohledně stavu celé nemovitosti i zaznamenání stavu vodoměru, plynoměru i elektroměru. Vyplněný a podepsaný protokol obdrží obě strany do emailu v PDF včetně vložených fotografií, díky čemuž je protokol kdykoliv snadno dohledatelný, pro pronajímatele i pro nájemce!

Výhody protokolu pro pronajímatele i nájemce

05.jpg
IMG_2109_OK.jpg
IMG_3704_OK.jpg

Podepsaný protokol v PDF ihned po vyplnění v emailu pronajímatele i nájemce

PDF dokument obsahující nejen slovní popis a standardní údaje měřidel, ale také fotografie zachycující reálný stav při předání, hodnocení stavu na škále 1*- 5*

Snadná dohledatelnost kdykoliv později v emailu (na disku či kdekoliv jinde kde je uložen)

IMG_013.JPG

Fotografie zobrazující přítomný nábytek a příslušenství

byt Francouzska-12.jpg

Prostor pro vyplnění specifikací spotřebičů (např. nutná údržba)

Snímek obrazovky 2023-09-06 v 15.31.16.png

Rychle a přehledně 

Vyplňte formulář během 5 - 15 minut přímo při předávání nemovitosti. Jednoduše z vašeho telefonu.

Snímek obrazovky 2023-09-06 v 16.23.05.png

Popis vybavení

Detailní popis nábytku a veškerého vybavení včetně množství, stavu a dalších specifikací.

Snímek obrazovky 2023-09-04 v 10.36_edit

Nahrajte fotografie

S plnou verzí protokolu můžete nahrát fotografie, které jsou nejvíce vypovídajícím pomocníkem v popisu celkového stavu nemovitosti i jejího vybavení.

vodoměr_edited.jpg

Stavy měřičů

Kolonky pro stavy měřičů vody, elektřiny a plynu, v plné verzi včetně možnosti vložení fotografií.

Snímek obrazovky 2023-09-25 v 11.33.21.png

Popis poškození

V protokolu je prostor pro popis jednotlivých poškození a drobných nedokonalostí, která by měla být při předání zmíněna.

Snímek obrazovky 2023-09-06 v 15.59_edit

Podpis a platba

Po vyplnění obě strany podepíší formulář přímo v telefonu. V případě plné verze provedete platbu taktéž přímo z mobilního telefonu. Následně obdrží obě strany email s vyplněným protokolem v PDF.

Proč využít předávací protokol?

Jednoduchý protokol pro všechny majitele a nájemce. Vyplněný protokol zasíláme do emailů pronajímatele a nájemce, díky čemuž je pro obě strany kdykoliv později snadno dohledatelný. Oproti běžným předávacím protokolům není potřeba nic tisknout a je zde možnost vložit fotografie. Při ukončení nájemního vztahu překontrolujte podle uvedených specifikací i přiložených fotografií, není třeba si nic pamatovat. 

Vyplníte snadno během 5-15 minut (v závislosti na velikosti prostoru a množství uvedených detailů) na místě při předání nemovitosti přímo ve vašem telefonu, tabletu, popřípadě počítači, což velmi zjednoduší proces pronajmutí. Obsahuje kolonky potřebné k popisu vybavení i celkového stavu nemovitosti od obecných po velmi konkrétní informace. Samozřejmostí jsou kolonky pro stav měřidel elektřiny, vody a plynu.

byt Francouzska-02.jpg

O předávacím protokolu

Jednoduchý způsob předání nemovitosti

01

Jednoduše PDF do emailu

Nabízíme jednoduchý protokol pro všechny majitele a nájemce. Díky tomuto protokolu získají obě strany, tedy pronajímatel i nájemce, dokument v PDF do emailu po jeho vyplnění.

03

Fotografie

Oproti běžným předávacím protokolům není potřeba nic tisknout a je zde možnost vložit fotografie. V nájemních bytech bývá často umístěno množství nábytku a také nájemce si nastěhuje svůj. Nájemní vztah může trvat i několik let a po takové době je těžké si zapamatovat, co v bytě při nastěhování bylo a co ne. Pokud například po třech letech otevřete PDF s protokolem, podle fotografií i popisu snadno potřebné informace dohledáte. Fotografie navíc ulehčují slovní popis nábytku i možných poškození interiéru.

05

Hotovo za 5-15 minut

Protokol vyplníte během přibližně pěti až deseti minut, v případě většího bytu nebo domu i 15 minut. Záleží také na tom, jak moc detailní popis chcete uvádět. Vyplníte přímo ve svém telefonu, tabletu, popřípadě počítači na místě, při předávání nemovitosti.

02

Dohledatelnost

Tím, že protokol zasíláme do emailu, je pro obě strany kdykoliv později snadno dohledatelný. 

04

Popište cokoliv

Protokol obsahuje kolonky pro všechny důležité náležitosti. Hodnoty měřičů vody, plynu a elektřiny. Dále celkové informace o nemovitosti jako je stav zdí, podlahy, oken či nábytku. Je zde také prostor pro popis veškerého vybavení a přehledu drobných nedokonalostí, které se mohou před začátkem pronájmu vyskytnout.

Nabízíme dvě varianty. Doporučujeme využít verzi včetně fotografií za cenu 100 Kč. Fotografie jsou nejvíce vypovídajícím faktorem o stavu nemovitosti i přítomného vybavení. Druhou možností je formulář bez možnosti přiložení fotografií, tato verze je zdarma.

06

Jak to funguje?

Společně vyplníte osobní údaje, stavy měřičů a zkontrolujete stav nemovitosti včetně nábytku a dalšího vybavení. Vše zapíšete, vložíte fotografie a na konec jednoduše podepíšete přímo v telefonu, popřípadě tabletu či počítači. Vyplněný protokol potvrdíte, zaplatíte platební kartou, Apple Pay  nebo Google pay a následně oba obdržíte vyplněný a podepsaný protokol do e-mailů, které jste při vyplňování uvedli.

07

Vrácení nemovitosti

Když po čase bude nájemník nemovitost opouštět, dokument dohledáte v emailu, popřípadě na uloženém místě a podle něj zkontrolujete stav nemovitosti a přítomného vybavení. Vyplněním tohoto protokolu se nemusíte obávat ztráty papírového dokumentu a nepotřebujete si pamatovat množství detailů.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy

nebo náměty na zlepšení protokolu, budeme rádi za vaši zprávu.

predavaciprotokol.cz

" Použila jsem předávací protokol, když jsem jsem pronajímala svůj byt. Preferuji elektronické dokumenty před zakládáním dokumentů v papírové podobě. Jako největší výhodu vnímám možnost vložení fotografií. Je na nich vidět i to, co zapomenu zapsat.”

Tereza S.

© 2023 Propertissimo s.r.o., Betlémská 262/10, 110 00 Praha 1

bottom of page